Chalet Sandrine

Impressum


Informatie conform § 5 TMG (Duitse telemediawet):
Falk Rausendorf
Grundstraße 183
01324 Dresden

Kontakt:

Telefon: +49 351 2655313
E-Mail: Info(at)chalet-sandrine.de

Steuernummer Spanien:

N.I.E. Y2583276E (Falk Rausendorf)
N.I.E. Y2583275K (Beate Förster)


Disclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud:
De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit kunnen wij echter niet instaan. Als aanbieder van diensten zijn wij conform § 7 Abs.1 TMG voor eigen inhoud op deze pagina's verantwoordelijk volgens de algemene wetgeving. Volgens §§ 8 t/m 10 TMG zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te bewaken of naar omstandigheden te zoeken die wijzen op een bezigheid die in strijd is met de wet. Verplichting tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijft echter bestaan. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennisnemen van een concrete overtreding van de wet. Zodra dienovereenkomstige overtredingen bekend zijn, zullen we deze inhoud zo snel mogelijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links:
Ons internetaanbod bevat links naar externe webpagina's van derden. Op de inhoud van deze wegpagina's hebben wij geen invloed. Daarom kunnen we voor deze inhoud van derden ook geen verantwoordelijkheid nemen. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de betreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. De gelinkte pagina's zijn op het tijdstip van het linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Inhoud die in strijd is met de wet was niet herkenbaar aanwezig op het tijdstip van het linken. Permanent controle op de inhoud van de gelinkte pagina's kan zonder concrete aanknopingspunten van een wetsovertreding redelijkerwijs niet van ons verwacht worden. Bij bekend worden van wetsovertredingen zullen we dergelijke links zo snel mogelijk verwijderen.

Auteursrecht / copyright:
Alle door de exploitant(en) van de website opgestelde inhoud, werk, creaties en elementen op deze pagina's vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en welke wijze van gebruik dan ook die buiten de door het auteursrecht bepaalde grenzen valt, is schriftelijke toestemming van de auteur of maker nodig. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privégebruik, niet voor commercieel gebruik. In geval van inhoud op deze pagina die niet door de exploitant gemaakt is, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt inhoud van derden als zodanig kenbaar gemaakt. Ontdekt u desondanks een overtreding van het het auteursrecht, laat het ons dan weten. Als ovetredingen bekend zijn, zullen we de betrokken inhoud zo snel mogelijk verwijderen.

Bescherming van persoonsgegevens:
Normaal gesproken kan onze website gebruikt worden zonder het opgeven van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) verzameld worden, gebeurt dit steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden. Wij wijzen erop, dat de gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) niet altijd volledig veilig is. Het is niet mogelijk om de gegevens honderd procent te beveiligen tegen toegang van derden. Wij wijzen erop, dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) niet altijd volledig veilig is. Het is niet mogelijk om de gegevens volledig te beveiligen tegen toegang van derden. In het kader van de Impressumverplichting worden contactgegevens door ons gepubliceerd. Het gebruik hiervan door derden voor het sturen van niet uitdrukkelijk gevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hiermee uitdrukkelijk ongewenst verklaard. De exploitanten van de websites behouden zich uitdrukkelijk het recht van gerechtelijke stappen voor in geval van niet verlangde toezending van reclamemateriaal bijv. door middel van spammail.


Erstellt mit dem Impressum-Generator von eRecht24.

Quellen: eRecht24 Disclaimer

 

Chalet Sandrine auf facebook